KOI [PETIT] - OK
KOI [MOYEN] - ?
KOI [GROS] - OK
KOI [VOILE] - 2018
Carpes Koi Moyennes: Saison Terminée !

Accueil > Poisson de bassin > Carpes Koi > Carpes Koi Moyennes


--- 3ème PECHE: LUNDI 25 SEPTEMBRE --- VENDU 100%
-------------------------------------------------
--- 4ème PECHE: LUNDI 09 OCTOBRE --- VENDU 100%
-------------------------------------------------
 

--> Carpe Koi: Photos Pêche Du 9 Octobre !

Doitsu Noir/Argent  Doitsu Noir/Argent  Ogon Jaune Citron 
30/34 cm: //€
[RESERVER]  
25/29 cm: //€
[RESERVER]  
30/34 cm: //€
[RESERVER]  


--> Carpe Koi: Photos Pêche Du 9 Octobre !

Doitsu Bleu  Doitsu Orange Foncé  Kikushui 
30/34 cm: //€
[RESERVER]  
30/34 cm: //€
[RESERVER]  
30/34 cm: //€
[RESERVER]  


--> Carpe Koi: Photos Pêche Du 9 Octobre !

Kohaku  Yamabubi  Beko 
30/34 cm: // €
[RESERVER]  
30/34 cm: //€
[RESERVER]  
20/24 cm: //€
[RESERVER]  


--> Carpe Koi: Photos Pêche Du 9 Octobre !

Doitsu Blanc  Doitsu Noir/Argent  Ogon Rouge Clair 
30/34 cm: //€
[RESERVER]  
30/34 cm: //€
[RESERVER]  
30/34 cm: //€
[RESERVER]  


--> Carpe Koi: Photos Pêche Du 9 Octobre !

Doitsu Bleu   Ogon Orange Ginrin  Doitsu Midorigoi 
30/34 cm: //€
[RESERVER]  
25/29 cm: //€
[RESERVER]  
25/29 cm: //€
[RESERVER]  


--> Carpe Koi: Photos Pêche Du 9 Octobre !

Kikushui  Kohaku  Doitsu Bleu 
30/34 cm: //€
[RESERVER]  
30/34 cm: //€
[RESERVER]  
30/34 cm: //€
[RESERVER]  


--> Carpe Koi: Photos Pêche Du 9 Octobre !

Yamabuki Hariwake  Doitsu Platinum  Indéterminé 
25/29 cm: //€
[RESERVER]  
20/24 cm: //€
[RESERVER]  
25/29 cm: //€
[RESERVER]  


--> Carpe Koi: Photos Pêche Du 9 Octobre !

Indéterminé  Doitsu Hariwake   Doitsu Yamabuki Ogon 
30/34 cm: //€
[RESERVER]  
25/29 cm: //€
[RESERVER]  
30/34 cm: //€
[RESERVER]  


--> Carpe Koi: Photos Pêche Du 9 Octobre !

Indéterminé  Indéterminé  Tancho Kohaku 
35/39 cm: //€
[RESERVER]  
24/29 cm: //€
[RESERVER]  
35/39 cm: //€
[RESERVER]  


--> Carpe Koi: Photos Pêche Du 9 Octobre !

Orange Ogon   ///////////////  ///////////////  
30/34 cm: //€
[RESERVER]  
////// cm: ///€
[]  
////// cm: ///€
[]